Partners

Partners

1.Hoorn

De jeugd- en gezinswerker op IKC Socrates
Ouders/verzorgers die hulp nodig hebben, op welk vlak dan ook, kunnen terecht bij 1.Hoorn. Het is fijn om iemand te hebben die een luisterend oor biedt, een steuntje in de rug geeft, adviseert of doorverwijst als dat nodig is. U kunt terecht bij de wijkteams van 1.Hoorn, maar u kunt ook aankloppen bij de jeugd- en gezinswerker van IKC Socrates; Bianca van der Geest. Zij weet de weg binnen de hulpverlening en kan daarom goed inspelen op vragen en hulp die u wellicht nodig heeft.Inloopspreekuur
Bianca is regelmatig van 08.15 tot 09.15 en van 13.00-14.00 uur op Socrates aanwezig, in het kleine kantoor rechts van de hoofdingang op de Meetketting. U kunt gewoon zonder afspraak even aankloppen voor een gesprek. Komt één van onderstaande momenten niet uit? Geef dit even door aan de leerkracht/pedagogisch medewerker, dan vragen we of Bianca u even belt of mailt.

woensdag 14 juni tussen 13.00-14.00 uur 
maandag 19 juni tussen 08.15-09.15 uur

Waarvoor kunt u bij 1.Hoorn of de jeugd- en gezinswerker terecht?
Voor vragen, advies of hulp over:
• opvoeden en opgroeien
• relatie of uit elkaar gaan
• financiën of geldzorgen
• werk en inkomen.

Wat doet de jeugdwerker van 1.Hoorn?
•Beschikbaar zijn voor uw vragen en een luisterend oor
•Op uitnodiging aansluiten bij gesprekken tussen de kwaliteitscoördinator en leerkrachten/pedagogisch werker als er zorgen zijn over een kind
•Deelnemen aan de reguliere overleggen van het ondersteuningsteam van de school
•Aanschuiven als adviseur en begeleider bij (vervolg)gesprekken met ouders en/of kind voor passende zorg en ondersteuning via 1.Hoorn.

Wilt u weten hoe 1.Hoorn werkt en waar u meer informatie kunt vinden? 
Kijk dan op https://www.hoorn.nl/1punthoorn 
Bellen kan ook: 0229-25 22 00 (algemeen nummer)
Email: info@1punthoorn.nl
 

Kind en motoriek

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen,
schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en
gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek.
Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Sommige kinderen vinden bewegen soms lastig. Hierdoor durven ze minder snel mee te doen met
leeftijdsgenootjes bij spelletjes als voetbal of klimmen. Het kan gebeuren dat deze kinderen sporten
en bewegen steeds minder leuk gaan vinden. Ook komt het voor dat kinderen moeite hebben met
netjes schrijven of tussen de lijntjes blijven bij het schrijven.

Om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer plezier in het bewegen krijgen, of een netter
handschrift ontwikkelen, kan een kinderoefentherapeut een handje helpen. Bij de
kinderoefentherapie worden verschillende motorische vaardigheden geoefend. Denk aan grote
vaardigheden als rennen, hinkelen, huppelen of evenwicht en kleine vaardigheden als knutselen of
bijvoorbeeld schrijven. In verschillende spelvormen en/ of oefenvormen worden de vaardigheden
getraind.

Wendy is werkzaam als kinderoefentherapeut bij Kind en Motoriek, en werkt ook op Socrates.
Wendy kan leerlingen, na een hulpvraag van de leerkracht, screenen en behandelen. Dit alles
natuurlijk in samenwerking met de ouders/verzorgers. Voor vragen over de motoriek of het bewegen
van uw kind kunt u bij haar terecht. Dit kan op school of u kunt via e-mail contact met haar
opnemen: wendy@kindenmotoriek.nl

Voor meer informatie over Kinderoefentherapie, neem eens een kijkje op http://www.kindenmotoriek.nl
 

Stichting Netwerk

Stichting Netwerk biedt vele activiteiten die zijn gericht op participatie, ontwikkeling, ontmoeting en preventie en veiligheid, met extra aandacht voor degenen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze zijn een verbindende schakel tussen individu, sociale omgeving en samenleving. 

Ook dit schooljaar zullen er door Stichting Netwerk activiteiten georganiseerd worden in de Kreek.

Nog meer weten over  Stichting Netwerk? Kijk op http://www.netwerkhoorn.nl
 

Kind aan het woord

Ik vind het leuk dat we zoveel samenwerken.