Vreedzaam

Vreedzaam is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Vreedzaam

Vreedzaam is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.


Vreedzaam

Vreedzaam is een compleet programma voor basisscholen en kinderopvang voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de groepen als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Vreedzaam wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de groepen en ons IKC als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de groepen binnen onderwijs en opvang vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Wilt u meer weten over Vreedzaam, dan kunt u kijken op: https://www.devreedzame.school/.

Vertrouwenspersoon

Onderwijs
Op school hebben wij 2 interne vertrouwenspersonen. Dit zijn Nancy Bijeman-Relleke (n.relleke@talenthoorn.nl) en Mirne de Haan - van der Vuurst (m.vd.vuurst@talenthoorn.nl).
Ook hebben wij 2 anti-pestcoördinatoren bij ons op school. Dit zijn Eefje van der Linden (e.vd.linden@talenthoorn.nl) en Rachel Tol (r.tol@talenthoorn.nl). 
Meer informatie hierover kunt u lezen in de schoolgids.

De externe vertrouwenspersoon voor ons IKC is mevrouw Julia Jongert (vertrouwenspersoon@sciogroep.nl) of (06-15566929).

Opvang
De vertrouwenspersoon binnen de opvang is mevrouw Julia Jongert (vertrouwenspersoon@sciogroep.nl) of (06-15566929).

Kind aan het woord

Op school leren we van elkaar.