Privacy

Privacy

 
 

Kindgegevens

IKC Socrates houdt van elk kind een dossier van het kind bij. Daarin bewaren wij:
 • gegevens over inschrijving en uitschrijving;
 • gegevens over afwezigheid;
 • adresgegevens.
Ook de volgende gegevens bewaren wij:
 • gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind;
 • gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor eventuele speciale begeleiding of voorzieningen;
 • gegevens over de ondersteuningsbehoefte, als uw kind die heeft.
 

Bewaren kindgegevens

IKC Socrates mag de meeste gegevens nog 2 jaar bewaren, nadat uw kind van school is gegaan. Wat wij langer moeten bewaren:
 • gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na vertrek);
 • gegevens over een kind die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek).
 • Adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.
 

Inzage en correctie kindgegevens

Als ouder heeft u het recht om de gegevens over uw kind in te zien (inzagerecht). U maakt hiervoor een afspraak met de school. Terwijl u de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig. Als ouder heeft u ook correctierecht. U kunt de school vragen verkeerde gegevens in het leerlingdossier van uw kind te verbeteren of te verwijderen. Heeft u geen ouderlijk gezag meer, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Ook dan geven wij u inzage in de leerlinggegevens over uw kind. U moet dan zelf de directeur van de school om deze informatie vragen.
 

Inzage kindgegevens door anderen

Soms is de school verplicht om informatie over uw kind aan bepaalde deskundigen te geven. Bijvoorbeeld:
 • medewerkers in het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo): wanneer uw kind de basisschool verlaat;
 • hulpverleners: bijvoorbeeld bij noodsituaties of vermoedens van kindermishandeling;
 • Inspectie van het Onderwijs (IvhO).
In andere gevallen moet u als ouder eerst toestemming geven.

Kind aan het woord

Ik vind het leuk dat we zoveel samenwerken.