Oudervereniging (OV)

Oudervereniging en medezeggenschapsraad

De oudervereniging (OV)
De oudervereniging organiseert in overleg met de eventmanager van Socrates allerlei leuke activiteiten. Aangezien we voor veel activiteiten hulp nodig hebben van ouders, hopen we dat u ons regelmatig mee wilt helpen om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. Want, net als bij iedere andere vereniging, kan een oudervereniging niet zonder inzet van de ouders. U kunt zich opgeven voor allerlei activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, Koningsspelen enzovoort. Daarnaast worden er door leerkrachten regelmatig oproepen gedaan om te helpen in de klas of om mee te rijden naar een activiteit/excursie.  Uw hulp wordt erg gewaardeerd.

De volgende ouders hebben zitting in de oudervereniging:
Arnold van Oostrum  (Voorzitter)
Jolien Bijhouwer  (Secretaris)
Arjan Ensink (Penningmeester)
Regina Vink
Kim Schenkeveld
Sabine Ensink
Marit van Rooijen
Marisa Boer
Elina Jong

Heeft u een vraag aan de OV? Dan kunt u hen mailen naar ov.obssocrates@talenthoorn.nl
 
 

Ouder aan het woord

Mijn kind voelt zich veilig op Socrates.