Ouderportaal

Ouderportaal


Ouderportaal op IKC Socrates

Onderwijs
Op IKC Socrates werken wij met het ouderportaal van BasisOnline. Dit is een informatieplatform voor ouders/verzorgers. U kunt hier verschillende informatie vinden:

- de nieuwsbrieven die 1x per maand verstuurd worden
- het weekoverzicht van de leerkracht van uw kind. Deze wordt elke week verstuurd.
- foto's gemaakt door de leerkracht van uw kind(eren).
- de digitale boekenkast met allerlei documenten die voor u van belang kunnen zijn.
- het afwezig melden van uw kind
- het inschrijven voor de oudergesprekken (3x per jaar)

Uw kind afwezig melden via Ouderportaal
U kunt uw kind afwezig melden via het Ouderportaal.
Dit kan tot 8:10 uur via het Ouderportaal en na 8:10 uur (dan staat de leerkracht voor de groep en kan het lezen van Ouderportaal niet gegarandeerd worden) bellen met school (0229-707721).

Hoe meld ik mijn kind afwezig in Ouderportaal?
- Ga naar de module "absenties"
- Klik op + (toevoegen) Wanneer het om een bepaalde tijd gaat klik dan op het schuifje 'hele dag'. Deze zal rood worden waarna ook tijden zullen verschijnen. Kies de gewenste tijd.
- Vul de 'datum' en de 'reden' in. Let op: het is verplicht om een reden op te geven.
- Controle, aanpassen waar nodig.
- Klik vervolgens op de knop: 'aanvraag versturen'.
- De groepsleerkracht krijgt een bericht. Ze gaan uw aanvraag goed- of afkeuren.

Let op: we verwerken alleen de afwezigheid van een kind met als reden medisch (huisarts, specialist, ziekenhuis), tandarts/orthodontist, therapie onder schooltijd of ziek zijn. Verlofaanvragen gaan nog steeds via het verlofformulier en dus niet via Ouderportaal.

Via onderstaande link kunt u de uitleg nog eens rustig doorlezen:
Uitleg afwezig melden via Ouderportaal

Opvang
Bij de opvang maken we gebruik van het Ouderportaal Konnect. 

Waarvoor gebruik ik het Ouderportaal?
In het ouderportaal van Konnect kunt u alles omtrent uw opvangcontract terugvinden. 
In de agenda ziet u de geplande opvangdagen en tijden. 
Ruilen van dagen, afmeldingen en aanvragen voor extra opvang, flexibele opvang en vakantieopvang doet u in het ouderportaal Konnect. 
Deze is zowel in webversie als via een app beschikbaar,
Klik hier voor de handleiding van het Ouderportaal van Konnect.
De URL voor het inloggen bij het Ouderportaal is: http://kinderopvangwestfriesland.ouderportaal.nl

Kind aan het woord

Ik vind het leuk dat we zoveel samenwerken.