Oudercommissie (OC)

Oudercommissie

Oudercommissie (OC) Socrates (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)
 
De oudercommissie heeft als belangrijkste doel om de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en hun ouders te behartigen op de kinderopvanglocatie Socrates. Het moet een goede, plezierige en veilige opvangplek zijn waar het kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, zijn er vanuit de Wet op de Kinderopvang richtlijnen vastgelegd waar een oudercommissie aan moet voldoen. Zo vergaderen we vier á vijf keer per jaar met de locatie over de dagelijkse gang van zaken, en geven we gevraagd en ongevraagd advies over het gevoerde beleid en de kwaliteit. En af en toe stemmen we af met de MR van school om over gemeenschappelijke issues te praten, bijvoorbeeld veiligheid in en om de school. 
Om transparant te zijn stellen we notulen op en deze worden gedeeld met alle ouders via het ouderportaal. We ondersteunen waar nodig bij activiteiten en we besteden ieder jaar aandacht aan de dag van de SCIO-medewerker. Om dit goed te kunnen doen streven we bij de samenstelling van de OC naar een zo evenredige vertegenwoordiging van de verschillende groepen van de opvang en werken wij volgens een vastgesteld reglement en werkplan.   
Heb je vragen of suggesties of wil je zelf lid worden van de oudercommissie? Stuur dan een mail naar oc.socrates@kinderopvangwestfriesland.nl en wij nemen spoedig contact met je op.
 
Arjan Los
Carmen van der Kort
Rick Stravers

 

Kind aan het woord

Ik vind het leuk dat we zoveel samenwerken.