Openingstijden

Openingstijden

Openingstijden IKC Socrates

 
Onderwijs

Schooltijden
Wij werken met een continurooster, een 5 gelijke dagen model. De groepen 1 t/m 8 gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.20 uur tot 14.00 uur. De deuren gaan om 08.10 uur open. Om 08.20 uur beginnen de lessen.
 
Vakantierooster
Herfstvakantie                    15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie                      24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie              25 februari t/m 5 maart 2023
Tweede paasdag                10 april 2023
Meivakantie                         22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsdag                 18 mei 2023
Tweede pinksterdag          29 mei 2023
Zomervakantie                   22 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen (kinderen vrij)
Woensdag 14 september 2022
Donderdag 6 oktober 2022
Vrijdag 18 november 2022
Maandag 21 november 2022
Maandag 6 februari 2023
Dinsdag 7 februari 2023
Vrijdag 7 april 2023 (Goede vrijdag)
Dinsdag 11 april 2023 (dag na Tweede Paasdag)
Vrijdag 19 mei 2023 (dag na Hemelvaart)
Woensdag 28 juni 2023
 
Wijzigingen voorbehouden, de agenda in Ouderportaal is leidend. 

Opvang

De opvang binnen ons IKC is 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur en de maatwerkgroep van 6.00 uur tot 19.30 uur.

Feestdagen
Op de volgende dagen is de opvang gesloten:
Maandag 26 december 2022 (Tweede Kerstdag)
Maandag 10 april 2023 (Tweede Paasdag)
Donderdag 27 april 2023 (Koningsdag)
Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)
Maandag 29 mei 2023 (Tweede Pinksterdag)


Studiedag
Dinsdag 11 april 2023

Kind aan het woord

Op school leren we van elkaar.