Openingstijden

Openingstijden

Openingstijden IKC Socrates

 
Onderwijs

Schooltijden
Wij werken met een continurooster, een 5 gelijke dagen model. De groepen 1 t/m 8 gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.20 uur tot 14.00 uur. De deuren gaan om 08.10 uur open. Om 08.20 uur beginnen de lessen.
 
Vakantierooster
Herfstvakantie                    21 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie                      23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie              17 februari t/m 25 februari 2024
Tweede paasdag                1 april 2024
Meivakantie                         27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaartsdag                 9 mei 2024
Tweede pinksterdag          20 mei 2024
Zomervakantie                   20 juli t/m 1 september 2024

Studiedagen (kinderen vrij)
Donderdag 21 september 2023
Dinsdag 3 oktober 2023
Woensdag 4 oktober 2023
Dinsdag 5 december 2023
Vrijdag 2 februari 2024
Vrijdag 29 maart 2024 (Goede Vrijdag)
Woensdag 10 april 2024
Woensdag 12 juni 2024
Maandag 24 juni 2024

Wijzigingen voorbehouden, de agenda in Ouderportaal is leidend. 

Opvang

De opvang binnen ons IKC is 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur en de maatwerkgroep van 6.00 uur tot 19.30 uur.

Feestdagen
Op dinsdag 26 december 2023 (Tweede Kerstdag)
Maandag 1 april 2024 (Tweede Paasdag)
Donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaartsdag)
Maandag 20 mei 2024 (Tweede Pinksterdag)


Studiedag
 

Kind aan het woord

Op school leren we van elkaar.