Ons IKC

IKC Socrates


Begrip voor elkaar, verdraagzaamheid en respect staan bij ons op school centraal. Onze kinderen krijgen les in een gestructureerde en veilige omgeving. Socrates is een Vreedzame School, dat betekent dat wij onze school zien als de maatschappij in het klein. De klas en de school zijn als het ware een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Naast de belangrijke basisvaardigheden rekenen, taal en (begrijpend) lezen, staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen centraal. Op Socrates wordt groepsoverstijgend gewerkt zodat er zoveel mogelijk aangesloten wordt op de onderwijsbehoefte van de kinderen. 

Wilt u nader kennismaken met onze school, meldt u zich dan aan voor een rondleiding via de aanmeldbutton.
Voor vragen of overige informatie kunt u mailen naar info.obssocrates@talenthoorn.nl.

Ouder aan het woord

Mijn kind voelt zich veilig op Socrates.